17 May 2019

Program

Gdański Uniwersytet Medyczny
Klinika Kardiologii i Elektroterapii Serca
Klinika Onkologii i Radioterapii
Klinika Hematologii i Transplantologii

9.00-9.15 Otwarcie konferencji
prof. dr hab. Ewa Lewicka, dr hab. Elżbieta Senkus-Konefka

I. MÓJ PACJENT Z NOWOTWOREM WYMAGA NIE TYLKO LECZENIA PRZECIWNOWOTWOROWEGO
dr hab. Alicja Dąbrowska-Kugacka, prof. dr hab. Jerzy Windyga

9.15-9.30 Rola badania echokardiograficznego u pacjentów z chorobą nowotworową
dr hab. Alicja Dąbrowska-Kugacka
9.30-9.45 Diagnostyka choroby wieńcowej u pacjentów z chorobą nowotworową
lek med. Hanna Jankowska
9.45-10.05 Monitorowanie pacjentów w trakcie leczenia systemowego
dr med. Andrzej Biłan
10.05-10.25 Prewencja pierwotna kardiotoksyczności leczenia przeciwnowotworowego
dr med. Agnieszka Witczak
10.25-10.45 Żylna choroba zakrzepowo-zatorowa
prof. dr hab. Jerzy Windyga

10.45-11.00 Dyskusja

11.00-11.30 Przerwa kawowa

II. PACJENT Z CHOROBĄ NOWOTWOROWĄ I….
prof. dr hab. Ewa Lewicka, prof. dr hab. Anetta Undas

11.30-11.50 Nadciśnienie tętnicze
dr hab. Sebastian Szmit
11.50-12.10 Choroba wieńcowa
dr med. Robert Zymliński
12.10-12.30 Zaburzenia rytmu serca
prof. dr hab. Ewa Lewicka
12.30-12.50 Migotanie przedsionków i leczenie przeciwzakrzepowe
prof. dr hab. Anetta Undas

12.50-13.00 Dyskusja

13.00-13.45 Lunch

III. KARDIO-ONKOLOGIA W CODZIENNEJ PRAKTYCE
dr hab. Sebastian Szmit, dr med. Andrzej Biłan

13.45-14.00 Dylematy etyczne w praktyce kardio-onkologa
dr med. Andrzej Biłan
14.00-14.10 Przypadek kliniczny_1
lek. med. Izabela Nabiałek-Trojanowska (Gdańsk)
14.10-14.20 Przypadek kliniczny_2
lek. med. Michał Wilk (Otwock)
14.20-14.30 Przypadek kliniczny_3
dr med. Agnieszka Witczak (Lublin)
14.30-14.50 Organizacja opieki nad pacjentem kardio-onkologicznym
dr hab. Sebastian Szmit

14.50-15.00 Dyskusja

15.00-15.30 Przerwa kawowa

IV. ONKOLOGIA W PIGUŁCE DLA KARDIOLOGÓW
prof. dr hab. Jacek Jassem, prof. dr hab. Jan Maciej Zaucha

15.30-15.45 Rak płuca
dr med. Krzysztof Konopa
15.45-16.00 Rak piersi – pod patronatem firmy Novartis
dr hab. Elżbieta Senkus-Konefka
16.00-16.15 Rak jelita grubego
dr hab. Renata Zaucha
16.15-16.30 Pacjent po transplantacji szpiku
dr hab. Maria Bieniaszewska
16.30-16.50 Kardiotoksyczność terapii z zastosowaniem inhibitorów immunologicznych punktów kontrolnych
dr med. Agnieszka Witczak

16.50 Dyskusja i zakończenie Konferencji